Het Achterhuis

Dagboekbrieven 14 juni 1942 – 1 augustus 1944

Anne Frank

 

It Achterhûs

Deiboekbrieven 14 juny 1942 – 1 augustus 1944

Oerset Jacobus Q. Smink

Omslach Mies van Hout

© 1995 Utjouwerij Fryslân/Afûk

ISBN 90 70098 45/8

 

tebek