De blonde muze

 

In het café bij de vaart zie ik, de blonde

   Met zwarte brauwen, een kuiltje

Onder de neus

 

Ik wil haar wel pakken, die buitengewoon blonde

   Haar armen van goud en zo mooi

Zo ’n middeltje

 

Ze glimlacht heel zwoel en een glanzende blonde

   Is ze zonder mis, ik droom

Wondere roos

 

Want ik laat je liever daar, jij fatale blonde

   Aan het water in die kroeg, o

Zo ’n mondje

 

Schenk mij geen kopje maar een kraag in het glas

   Ik verdrink je tot muze in het schuim dat ik las


tebek