Mens op aarde

 

Hier op de aarde de tijd in het

   Stormglas verdrinken rook

Een gordijn van heilige schijn:

   Druk vliegend

 

Dat vang ik op met lucht

   Was rossend schuim mij

De handen en met de boender

   Er op om om onschuld

 

Weet wat weten wil zonder

   Hinder mens niet geborgen

Achter moeder of kind

 

Moet rechtop staan nu

   Hier op de aarde

Niet omvallen nu


tebek